Този сайт използва "бисквитки", за да функционира правилно, да предоставя реклами и за анализ на трафика. Информация за използването му се споделя с Гугъл. С използването на сайта вие се съгласявате с употребата на "бисквитки". Научете повече.

Магическата
Топка

Попитайте Магическата топка каквото пожелаете. Задайте въпрос, на който може да се отговори с "да" или "не"! Вярвате или не - тази топка знае всички отговори. Ако се съмнявате и проверявате топката с въпроси, на които знаете отговора, топката може да ви се разсърди и да не отговаря адекватно.

ID Анонимен номер Въпрос Отговор
10821318 402061 Ххттгггкгг Знаците показват да
10821317 402061 Жжгггфггг Твърде вероятно
10821316 402061 Ггктккгггжгжг Неясен отговор, питай пак
10821315 402061 ГГГтгггжжж Отговорът ми е не
10821314 402061 ГГГкгггккггг Без съмнение
10821313 402061 Ггтттггжжггэг Несъмнено да
10821312 402061 Хтттгггэээггг Твърде вероятно
10821311 402061 Хтннсгггжжээжг Източниците ми казват не
10821310 402061 Фхткгфгггэжггг Неясен отговор, питай пак
10821309 402061 ТТТгггжжжгггжггг Не изглежда добре
10821308 402061 Фэгггфээжггг Много съмнително
10821307 402061 Ггтгггжжжг Да
10821306 402061 Фгтггэгкгггк Не изглежда добре
10821305 402061 ТТТггжжгжж Не и след милион години
10821304 402061 Ххтггэггккгщ Изглежда добре
10821303 402061 Фгттгггк Много съмнително
10821302 402061 Фгггтгггткгггт Знаците показват да
10821301 402061 Фгттггг Източниците ми казват не
10821300 402061 Хтткгжэээжээфггг Изглежда добре
10821299 402061 Ххтгжээжжээгг Да, определено
10821298 402061 Ххттгжэфэфггг Много съмнително
10821297 402061 Фтттгфгттгтгг Концентрирай се и питай пак
10821296 402061 Хттгггтгггэфг Питай по-късно
10821295 402061 Ттгггтгггфф Не изглежда добре
10821294 402061 ТТТггэгггжггг Знаците показват да
10821293 402061 Хтггффгггэгг Неясен отговор, питай пак
10821292 402061 Тгжжэгфэжггг Твърде вероятно
10821291 402061 Хпттггфэжгжэггг Източниците ми казват не
10821290 402061 Ххтттхгтфг Много съмнително
10821289 402061 Хттгхффггффгг По-добре да не казвам
10821288 402061 Хтггффгфффгтггтггг Без съмнение
10821287 402061 ТТТфээггг Както го виждам - да
10821286 402061 Хттгггфггг Отговорът ми е не
10821285 402061 Хтттгфффгг Питай по-късно
10821284 402061 Хтттгггффггг Не изглежда добре
10821283 402061 Ххттгффггг Питай по-късно
10821282 402061 Ннтгфхффггг Както го виждам - да
10821281 402061 Хттггфффггг Много съмнително
10821280 402061 Хтттгэфгффэгэж Да, определено
10821279 402061 Пннтхххттт Определено
10821278 402061 Ттгггфэггттгэщ Да, определено
10821277 402061 Хтттгтттгггэжгкк Не изглежда добре
10821276 402061 Птттгфггттггг Не мога да предскажа сега
10821275 402061 ГГГтттгэгггттг Несъмнено да
10821274 402061 Пнсггээггтг Не!
10821273 402061 Стттггфж Знаците показват да
10821272 402061 Хптэээжжэфф Не мога да предскажа сега
10821271 402061 Фхттгфэээжжэээг Питай по-късно
10821270 402061 Хнндгггфэээжг Не!
10821269 402061 Жгггээфггг Да, определено